Magyar nyelvi témák 5-8. osztályban tesztprogramokkal (interaktív feladatsorokkal)

© 2007-2016 Mészáros István * szerkesztő és programozó
5. osztály 6. osztály

Összefoglaló feladatlapok

Interaktív szöveggel vegyes feladatok : Felismerés, kiemelés az 1. képről ( 120 döntés )
Helyesírástréning szövegkiegészítéssel szövegkörnyezetben | 26 tábla ( 120-nál több döntési lehetőség)
Helyesírástréning szövegkiegészítéssel az AkH12 szabályai szerint * Nehezebb és hosszabb kiegészítések * A szaktárgyi szövegrészek elhelyezése folyamatos (történelem, biológia, földrajz, matematika)
Hibavadász játék kisebbeknek | 4-6. o. (126 döntési lehetőség)
7. osztály 8. osztály
 • A kommunikáció, a mondatfajták
 • Az állandó szókapcsolatok, a szólások és a közmondások
 • A mondatok szerkezeti felépítése (3 tábla 45 feladattal)
  1. Tagolatlan mondat
  2. Tagolt mondat
   1. hiányos
   2. teljes
    1. összetett
    2. egyszerű
     • tő (alany + állítmány)
     • bővített (alany + állítmány + bővítmény)
      • tárgy
      • határozó + kifejezőeszközei
      • jelző
 • Szerkezetek az egyszerű mondatban
 • Hogyan kérdezzünk kéttagú kérdéssel?
 • A kérdezéstechnika és az ábrázolás összefüggése
  Interaktív : A mondatok szerkezeti felépítése (7-10. lap 48 feladattal - jelölés, képlet)
 • Az egyes mondatrészek részletes tárgyalása,
  a szófajok mondatbeli szerepe
  nyitott kérdések

  Összefoglalás

  Komplex elemzés * Felismerés, megnevezés (17 mondat * Az egyszerű mondat tulajdonságai : 30 tulajdonságból válogathatsz + súgó rajzokkal, ábrázolással | azonnali szöveges értékelés | Kattints a képre!)
  Az egyszerű mondat szerkezeteinek felismerése (alaptag, bővítmények, kéttagú kérdések) : 1 kép 13 mondatából válogathatsz 17 feladat szerint; azonnali szöveges értékelést kapsz; a kérdések is megjelennek. | Kattints a jobb oldalon látható képre!)